MY BUTTON
MY BUTTON

Fundacja PIĘKNOLESIE powstała, aby promować zdrowy tryb życia wśród mieszkańców wsi polskich, a także aby organizować czas wolny dzieci i młodzieży wiejskiej.

KURS_OBEJMUJE_20_GODZIN_NAUKI_PŁYWANIA_N
KURS_OBEJMUJE_20_GODZIN_NAUKI_PŁYWANIA_N

press to zoom
IMG_20191214_100856
IMG_20191214_100856

press to zoom
Integrację między pokoleniami
Integrację między pokoleniami

press to zoom
KURS_OBEJMUJE_20_GODZIN_NAUKI_PŁYWANIA_N
KURS_OBEJMUJE_20_GODZIN_NAUKI_PŁYWANIA_N

press to zoom
1/37
O NAS:

Fundacja Pięknolesie działa od grudnia 2016 roku i zrealizowała dotychczas ponad 30 projektów. Projekty te są skierowane głównie do młodych mieszkańców Gminy wiejskiej Żary i miasta Żary (nauka pływania, wypoczynek dzieci i młodzieży -kolonie, półkolonie, warsztaty teatralne, multimedialne, historyczne, dziennikarskie itd.). Podczas zajęć realizujemy z dziećmi i młodzieżą program profilaktyki uzależnień opracowany przez członka naszej organizacji „Dobrze, że jesteś – uwierz w siebie!”, w którym wzmacniamy inteligencję emocjonalną i umiejętności społeczne uczestników. Działamy również  na rzecz seniorów wiejskich - wspólnie z powołanym przy Fundacji chórem seniorów organizujemy przy wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego woj. lubuskiego wydarzenia kulturalne Europejscy Seniorzy, Niepodległa jest w Nas czy Rozśpiewane Pięknolesie zorganizowaliśmy też Dzień Seniora i Dzień Niepodległości. Największe wydarzenie organizowane przez nas to koncert charytatywny "Dla Olusia i jego mamy", podczas którego zebraliśmy ponad 11 tyś zł w całości przeznaczone na wsparcie rodziny z naszej wsi dotkniętej nieszczęściem. Najciekawszym projektem kulturalnym dotychczas zrealizowanym przy wsparciu Fundacji PZU był projekt Kulturalna Przygoda z Pięknolesiem, realizowany przez pół roku, obejmujący około 300 uczestników - dzieci z obszarów wiejskich, które brały udział w wycieczkach do wrocławskich muzeów i teatrów, dzieci uczestniczyły też w warsztatach teatralnych i przedstawieniach w naszych małych miejscowościach.

Aktualnie jesteśmy na etapie przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne - tworzymy przy  wsparciu   z OWES Zielona Góra miejsca pracy w naszej Fundacji, a także kontynuujemy naukę pływania dla 90 uczestników w tym dorosłych i seniorów (nabór trzy razy w roku) i  przygotowujemy kolejne projekty dla seniorów i młodzieży, dopracowujemy kolejną ofertę wypoczynku - tym razem będzie to obóz narciarski!  

MISJA:

Misja przedsięwzięcia Fundacji Pięknolesie to stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację i rozwój organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem.

CELE:

1. Promocja i rozpowszechnianie zasad zdrowego trybu życia w tym promocja zdrowia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Rzeczpospolitej Polskiej

2. Organizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich

3. Działanie na rzecz rozwoju wsi i lokalnych społeczności.

4. Integracja lokalnej społeczności oraz angażowanie w życie społeczne osób samotnych, starszych oraz dzieci i niepełnosprawnych.

5. Promowanie walorów rodzimej przyrody, architektury i sztuki.

6. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na wsi.

7. Podejmowanie współpracy transgranicznej oraz przełamywanie barier kulturowych i językowych.

8. Promocja i organizacja wolontariatu.

9.Rozwój turystyki, kultury, edukacji i sportu w Rzeczpospolitej Polskiej.

10. Ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych, a także historycznych, kulturowych i urbanistycznych

11. Edukacja patriotyczna, ekologiczna i historyczna.

12. Ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego.

13. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych obejmujące:

a)Zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

w społeczeństwie.

b)Zmniejszanie lub usuwanie barier społecznych, architektonicznych i innych.

c) Poprawę komfortu życia niepełnosprawnych.

d)Zachęcanie do aktywności społecznej i fizycznej osób niepełnosprawnych

STRATEGIA:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie oraz uczestnictwo w programach

wspierających osiągnięcie celów Fundacji.

2. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

4. Organizowanie spotkań, seminariów, szkoleń, kursów, konferencji, konkursów, wystaw, koncertów, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami.

5. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej.

6. Organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych.

7. Wspieranie działań dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz promocja ich inicjatyw.

KONTAKT:

ADRES:SIENIAWA ŻARSKA 191

68-213 LIPINKI ŁUŻYCKIE

TEL.683742234,FAX684103177

fundacjapieknolesie@gmail.com

KRS0000653837 NIP:9282086051

KONTO: BNP PARIBAS

46175000120000000035969397

ZARZĄD FUNDACJI:

Mgr Krystyna Adamenko - Prezes

Mgr Katarzyna Ufa - Wiceprezes

SUNP0021.JPG

UMIEM PŁYWAĆ Z FUNDACJĄ PIĘKNOLESIE - ZADANIE DOFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU

Nasze działania wspiera kabaret "Paranienormalni" Podczas letnich spotkań kabaretowych "Ściernisko" Pan Robert Motyka wręczył nam darowiznę, 

Wszyscy możemy wspierać Fundację całkowicie za darmo, wystarczy zrobić zakupy internetowe: https://fanimani.pl/fundacja-pieknolesie/

Aktualności

RODO 

OBÓZ ODKRYWCÓW