Szukaj
  • fundacjapieknolesi

Susza staje się faktem, zróbmy co w naszej mocy aby się bronić przed jej skutkami!


Susza staje się faktem, zróbmy co w naszej mocy aby się bronić przed jej skutkami!

Nie ma prostych recept na poprawę sytuacji wodnej kraju, bo każda z podanych propozycji będzie budziła konflikt interesów. Pierwszym krokiem osłony przeciw suszy powinna być rzetelna informacja wypracowana na zasadzie współpracy specjalistów różnych dziedzin i edukacja. W obecnych realiach warto byłoby zakończyć spory polityczne i społeczne w obliczu faktycznego zagrożenia, skupiając się na poprawie sytuacji wodnej kraju. Potrzebne są rozwiązania systemowe stymulujące do działania wiele działów gospodarki, w tym przede wszystkim rolnictwo i leśnictwo. To m.in. na obszarach rolnych i leśnych szukać trzeba źródeł problemu, jakim jest niewystarczająca retencja naturalna. Troską należy objąć tereny podmokłe, doliny rzeczne i obszary źródliskowe. Cegiełkę dokładają także miasta, z których woda umyka błyskawicznie po każdym opadzie. Są nam potrzebne szeroko zakrojone prace w zakresie retencji wody, w tym tzw. małej retencji. Całość artykułu:

https://uni.wroc.pl/sucha-polska/?fbclid=IwAR3ctrO7elxd6HMFVHG3Q1u0YCPKC1NKyJE-N2-QJhLaEJyrOBplDGXqToc

Zbierajmy wodę!Deszczówka zgromadzona w oczku wodnym posłuży ptakom i twojemu ogrodowi.

Małą retencję czyli zbieranie wody w licznych niewielkich zbiornikach może praktykować każdy na swojej działce, dlaczego może być ważniejsza od budowy dużych zbiorników retencyjnych? Otóż doświadczenia z wielu obszarów świata pokazują, że jest ona skuteczna. Idzie w parze z budową tzw. „niebieskiej infrastruktury”, nie stanowi wielkich kosztów i pozwala na nawadnianie większych obszarów. Koniecznym jest zbieranie wody opadowej, aby zmniejszyć zużycie tej najcenniejszej wody pitnej. Najbardziej cenne są warstwy wodonośne izolowane od bezpośredniego dopływu wód powierzchniowych, a więc wolne od zanieczyszczeń. Do nawadniania upraw wykorzystywane mogą być wody o gorszej jakości – wody gruntowe. Zbiorniki wód podziemnych to nic innego jak ośrodki skalne o odpowiedniej porowatości, nasycone wodą. Mogą to być piaskowce kredowe czy plejstoceńskie piaski i żwiry.

Poniżej zbiornik wodny zamontowany właśnie u mojego sąsiada:


Fundacja Pięknolesie

Sieniawa Żarska 191, 68-213 Lipinki Łużyckie


4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie